Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 28 kwietnia 2021r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, oraz on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXX/2021 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 marca 2021 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 31 marca 2021 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Informacja o obecnym stanie epidemicznym w mieście Suwałki (Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach + Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach).
 7. Informacja o obecnym stanie gospodarki leśnej (Wojciech Rodak).
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy/ Powiatu Miasta Suwałki.
 9. Informacja z realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”.
 10. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2020 r.
 12. Informacja o dotacjach udzielonych w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Suwałki na rok 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno – usługowego przy ulicy Północnej w Suwałkach.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej pierzei ulicy Wigierskiej, od ulicy 1 Maja do ulicy Utrata w Suwałkach.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Bursy Szkolnej w Suwałkach do Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Suwałk uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z systemu roweru publicznego w mieście Suwałki pn. SUWER.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2022 – 2027.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.
 21. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego
 22. Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2022 rok.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2022 rok.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji w sprawie monitorowania ulic Antoniego Patli i ulicy Wincentego Witosa w Suwałkach.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok.
 26. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 27. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

 ....................................................................................strumień bezpośredni (na telefon z android, iOS):

http://212.33.77.226:1936/sesja/sesja/playlist.m3u8
rtsp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
rtmp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
Przy problemach można zainstalować darmowy VLC Player