Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 28 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, oraz on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/2021 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 maja 2021 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 czerwca 2021 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Generała Stanisława Maczka.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Turkusową, Brylantową, Bursztynową oraz terenami zabudowanymi wzdłuż ulicy Dubowo I w Suwałkach.
 11. Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w 2020 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021-2040.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Agnieszki L. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji formalnej grupy społecznej w sprawie zaprzestania segregacji sanitarnej – „Stop Segregacji Sanitarnej w Suwałkach”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Suwałkach.
 18. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 19. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

 

....................................................................................strumień bezpośredni (na telefon z android, iOS):

http://212.33.77.226:1936/sesja/sesja/playlist.m3u8
rtsp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
rtmp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
Przy problemach można zainstalować darmowy VLC Player